ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΗ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΥΦΛΩΝ


  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΩΤΗ ΜΠΙΜΠΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΥΦΛΩΝ

Προς


τον Πρόεδρο και 
τη Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακής Ένωσης Κεντρικής Μακεδονίας

του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών

Θεσσαλονίκη, 
1 η Δεκέμβρη 2016


  • Με την επιστολή μου αυτή σας δηλώνω ότι δεν επιθυμώ να παραμείνω

μέλος του Συνδέσμου και ζητώ τη διαγραφή μου από το μητρώο μελών.

Όπως γνωρίζετε, ουσιαστικά απέχω από κάθε είδους καθήκοντα και

δραστηριότητες από το 2012. Ο λόγος ήταν, ότι κατά τη θητεία μου ως μέλους της

Διοικούσας διαπίστωνα συνεχώς μια έλλειψη συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ

των μελών, όπως επίσης ελλειπή ή ανύπαρκτη πληροφόρηση. Η συνέχεια υπήρξε

ανάλογη μετά την παραίτηση της πλειονότητας των εκλεγμένων μελών της

Διοικούσας, με τις κρίσιμες αποφάσεις να υπαγορεύονται άνωθεν και να

εκτελούνται από μη νομιμοποιημένο θεσμικά όργανο, χωρίς την τήρηση νόμιμων

διαδικασιών.

Παράλληλα διαπιστώνω επανειλημμένα, ότι διαδίδονται σε βάρος μου

συκοφαντικοί χαρακτηρισμοί και εκτιμήσεις σχετικά με υποτιθέμενες πράξεις μου.

Σ’ ότι αφορά αυτές τις διαδόσεις δηλώνω, ότι επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε

νόμιμου δικαιώματός μου.

Η μακροχρόνια σχέση μου με το τυφλικό κίνημα αλλά και με κοινωνικά

κινήματα γενικότερα, δεν μου επιτρέπει την απλή τυπική παρουσία σ’ αυτόν τον

χώρο, που κατέληξε να λειτουργεί με όρους κλειστής παρέας, ερήμην της

πλειονότητας των τυφλών.

Φώτης Μπίμπασης

Δεν υπάρχουν σχόλια: